Yves Desmet in beroep tegen veroordeling

Yves Desmet gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Het beroep zal worden behandeld bij het hof van beroep van Antwerpen. "Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog niet bekend", meldt zijn advocaat Geert Glas.

Yves Desmet is dinsdag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1 euro voor een opiniestuk dat hij schreef over de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. Het stuk verscheen in januari 2012 in de krant en behandelt de ruzie tussen procureur-generaal Yves Liégeois en diamanatenaanklager Peter Van Calster.

De vrouw van Yves Liégeois vond dat het opiniestuk en een tussenkomst van Desmet op de Antwerpse zender ATV haar onherstelbare schade had toegebracht. Ze eiste een vergoeding van 19.000 euro voor de opgelopen averij. De rechter kende haar 1 euro toe.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) reageerde verbijsterd op de veroordeling van Desmet. Volgens de VVJ maakte Desmet "op de meest normale wijze gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting".

Volgens Dirk Voorhof, professor mediarecht aan de UGent, negeert het vonnis van de Mechelse rechtbank op een verrassende wijze de rechtspraak van het Straatsburgse Hof inzake expressievrijheid, media en journalistiek. "Met de veroordeling van Desmet door de Mechelse rechtbank voor het opiniestuk lijkt de oude strijdbijl tussen journalistiek en justitie weer opgegraven", schrijft Voorhof in een opiniestuk in enkele Vlaamse kranten.

De advocaat van Yves Desmet meldt dat het beroep wordt behandeld bij het hof van beroep in Antwerpen. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.