596 miljoen euro te weinig in Vlaamse kas

De Vlaamse regering moet op zoek gaan naar 596 miljoen euro om de begroting voor dit jaar in evenwicht te krijgen. Dat heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) berekend. Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) zegt dat het geen verrassing is dat de Vlaamse regering opnieuw geld moet gaan zoeken.

Volgende week houdt de Vlaamse regering een begrotingscontrole. De SERV berekende alvast dat er 596 miljoen euro gezocht zal moeten worden: 471 miljoen euro door tegenvallende groei- en inflatiecijfers en 125 miljoen euro door fantoombevoegdheden, bevoegdheden waarvoor de federale regering niet langer geld op tafel legt.

De Vlaamse regering ging bij de begrotingsopmaak in september uit van 0,7 procent groei, maar de jongste cijfers zijn nog minder rooskleurig. "We zijn zeker van plan dat ook dit jaar opnieuw op te vangen, als zou blijken dat er extra besparingen nodig zijn", zegt Muyters in "De ochtend" op Radio 1.

"Maar misschien vallen er ook dingen beter mee. Bij een budgetcontrole kijk je altijd naar de tegenvallers én de meevallers." Bovendien is het nog wachten op de laatste cijfers, op basis waarvan de Vlaamse regering traditiegetrouw in het voorjaar haar begrotingscontrole doorvoert.

Daarnaast moet er nog 125 miljoen euro gevonden worden voor de usurperende bevoegdheden, beleidsdomeinen waar de federale regering niet meer voor bevoegd is, maar toch jaarlijks nog heel wat geld in steekt. De SERV schat dat Vlaanderen zich dit jaar mag verwachten aan 125 miljoen euro aan bevoegdheden die het federale niveau niet langer op zich zal nemen.

Muyters is echter niet van plan die zomaar over te nemen. Hij heeft bovendien nog geen enkel zicht op de concrete beleidsdomeinen. "Federaal moet men eerst gaan uitmaken wat zij denken te kunnen schrappen", aldus nog de N-VA'er. "Nadien moeten wij dan beslissen of we er wel of niet nog iets rond doen."

"Paniek zou slecht zijn voor economische ontwikkeling"

Bart Van Malderen, fractieleider van SP.A, waarschuwt ervoor om geen paniek te zaaien rond een mogelijk gat in de Vlaamse begroting. "Vorig jaar was dat ook zo. Daar dient een begrotingscontrole nu eenmaal voor", zegt hij. "Maar paniek zou heel slecht zijn voor de economische ontwikkeling."

"We wisten dat de cijfers wellicht wat te hoog waren ingeschat", aldus Van Malderen. "We hebben vorig jaar bewezen dat we dit soort oefeningen volbrengen." Wel dringt hij aan op noodzakelijke hervormingen in bijvoorbeeld Onderwijs en Welzijn om het Vlaamse geld efficiënter te kunnen besteden en de groei aan te zwengelen.

Hoe de begrotingsput gevuld moet worden, is een discussie die de regering moet voeren. Hij hoort alvast "niemand pleiten voor extra fiscale lasten".