"Als prins Laurent in de fout ging, trekken we conclusies"

"Als prins Laurent in de fout is gegaan, dan zullen we onze conclusies trekken." Dat zegt premier Elio Di Rupo (PS) over de berichten dat de prins, buiten medeweten van de regering om, projecten in Angola opgezet zou hebben. De regering dreigt ermee zijn dotatie van 300.000 euro per jaar af te nemen.

Prins Laurent veroorzaakte in het voorjaar van 2011 heel wat ophef. Zonder dat de regering het wist, had hij een ontmoeting gehad met de rebellen in Libië, die toen nog streden tegen kolonel Khaddafi. Ook had hij projecten opgezet in Congo en daarvoor had hij in Congo enkele omstreden leden van het regime ontmoet.

De regering-Leterme II, in lopende zaken, stelde toen duidelijke afspraken op: als Laurent nog buitenlandse stappen ondernam, zonder medeweten van de regering, dan zou hij zijn dotatie verliezen. De prins zette toen zijn handtekening onder die afspraak.

Nu duiken berichten op dat Laurent in Angola milieuprojecten rond hernieuwbare energie wil opzetten. Hij heeft daarvoor contacten gehad in Brussel met Angolese diplomaten, opnieuw zonder dat de regering het wist.

Premier Di Rupo verklaarde in de Kamer dat de stichting van de prins geen enkele vraag aan de diensten van de premier had gericht, noch aan de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). "Ik zal de prins vandaag een brief sturen om hem te herinneren aan zijn engagementen", zei Di Rupo. Hij heeft minister Reynders ook gevraagd bij de prins een en ander na te trekken, om zich ervan te vergewissen dat hij zijn engagementen naleeft.

"Als prins Laurent zijn afspraken uit 2011 niet is nagekomen, dan zullen we daaruit de gevolgen trekken", verklaarde Di Rupo nog. De regering wil de Angolese kwestie eerst wel onder de loep nemen. Maar het is dus duidelijk: na die van Fabiola vorige week, lijkt nu ook de dotatie van de prins niet meer zeker. Laurent krijgt zo'n 300.000 euro per jaar van de staat.

Het was Theo Francken (N-VA) die Di Rupo om een reactie gevraagd had. Voor zijn partij is het duidelijk: de prins ging opnieuw over de schreef en zijn dotatie moet worden afgenomen en uit de woorden van de premier begrijpt hij naar eigen zeggen ook dat dat zal gebeuren. "Ik ben blij met deze stap na zoveel jaren van malversaties en strapatsen van prins Laurent", luidde het.