"Protest Belgacom tegen loonbeperking is misplaatst"

De SP.A vindt het protest van Belgacom tegen het inperken van de lonen van topmanagers te ver gaan. "Het management van het telecombedrijf zal in de toekomst nog altijd meer dan genoeg verdienen", zegt Kamerlid David Geerts in een mededeling. "De regering mag zich niet onder druk laten zetten." Minister Magnette is "verwonderd" over de houding van Belgacom.

Minister Paul Magnette (PS) werkte vorig jaar een voorstel uit om de vergoedingen van het topmanagement bij overheidsbedrijven in te perken, maar bij Belgacom willen ze dat alvast niet zomaar laten passeren.

"Belgacom in de aanval tegen loonbeperking", titelde De Standaard vanmorgen. "Voor de groep blijft een toploon van 860.000 euro te weinig. De regering zoekt tevergeefs naar een consensus."

Belgacom vreest naar verluidt een te groot verloop bij de kaderleden, en schat dat de maatregel van de regering een negatieve impact op de brutowinst zal hebben, tot 30 miljoen euro. Er zouden immers directieleden vertrekken, met als gevolg extra kosten voor recrutering en opleiding. Anderzijds zouden enkele projecten vertraging oplopen. Belgacom zou met juridische actie dreigen als de regering haar plannen doorzet.

David Geerts wijst erop dat voor de bedrijven waar de privésector meer dan 25 procent van de aandelen in handen heeft - Belgacom en Bpost - het plafond hoger ligt dan bij de andere overheidsbedrijven. "Net daarom is het protest van Belgacom zo misplaatst", vindt Geerts.

"De managers van Belgacom zullen niet alleen een veelvoud verdienen van hun collega's bij andere overheidsbedrijven, ze zullen ook nog altijd 20 keer meer verdienen dan het gemiddelde salaris van hun personeelsleden." Geerts vindt dan ook dat de regering voet bij stuk moet houden.

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) noemt de conclusies van Belgacom over het verloop en het brutoverlies van 30 miljoen euro overdreven. Hij verwees in de Kamer naar voorbeelden uit Nederland en Frankrijk, waar de impact beperkt bleef.