"We kunnen zeggen: land in zicht"

Het tekort op de begroting van vorig jaar zal naar alle waarschijnlijkheid onder de 3 procent van het bbp blijven. Hoewel de cijfers nog niet helemaal definitief zijn, verwacht de federale regering een tekort van 2,96 procent.

Zowelminister van Begroting Olivier Chastel (MR) als zijn collega van Financiën Steven Vanackere (CD&V, kleine foto) benadrukken dat het nog een tweetal maanden wachten is op definitieve cijfers. Niettemin toont Vanackere zich overtuigd dat het tekort onder de 3 procent zal duiken. "We kunnen zeggen: land in zicht", luidt het.

Europa kan dus, althans wat het begrotingstekort van ons land betreft, tevreden zijn. Met het verwachte tekort van 2,96 procent op het bbp blijft ons land onder de Europese norm van 3 procent, maar blijft het wel boven de vooropgestelde 2,8 procent.

In 2011 bedroeg het totale begrotingstekort van dit land nog 3,7 procent. "In het afgelopen moeilijke crisisjaar heeft België zijn totale begrotingstekort dus met 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gereduceerd, dankzij de 14 miljard begrotingsinspanningen die in 2012 gerealiseerd werden", laat Vanackere in een persmededeling weten.

Met onze schuldgraad gaat het iets minder goed. De regering verwacht dat die met 99,7 procent nipt onder de 100 procent van het bbp blijft. De toename van de schuld blijft beperkt tot 1,9%. "Van de 17 eurolanden kennen enkel Malta en Duitsland een lagere toename van de schuld." De Belgische schuldgraad moet evenwel afgebouwd worden, want die mag van Europa maar 60 procent van het bbp bedragen.