Actiecomité toeleveranciers Ford vecht dwangsom aan

Het actiecomité van de 4 belangrijkste toeleveranciers van Ford Genk stapt naar de rechter. Ze verzetten zich tegen de dwangsom die een rechter heeft opgelegd als de actievoerders de bedrijven blijven blokkeren.

De actievoerders willen dat de rechter ook hun kant van het verhaal hoort. Verder zijn ze verwonderd dat een rechter zich moeit met een sociaal conflict, dat ondermijnt volgens hen hun recht op sociale acties. Ze vinden ook dat het referendum over de werkhervatting niet correct verlopen is, omdat de toeleveringsbedrijven niet gehoord zijn. Bij de stembrief die de personeelsleden thuis kregen, zat bovendien een brief van de directie die volgens hen intimiderend was.

Een week geleden stemde een kleine meerderheid van de Ford-werknemers voor de hervatting van het werk. Een aantal actievoerders bij Ford en de toeleveranciers blokkeren echter de toegang voor de werkwilligen en verhinderen dat afgewerkte producten de bedrijven verlaten. Er kan dus niet gewerkt worden.

De directie van Ford stapte daarom naar de rechtbank. Die besliste gisteren dat werknemers die de toegang verhinderen, een boete krijgen van 1.000 euro per inbreuk. Een oplossing voor het conflict is dus zeker nog niet snel in zicht.