Advocaten Laurent: "Regering was op de hoogte"

"Prins Laurent handelt met eerbied voor de verbintenis die hij destijds heeft genomen ten aanzien van de regering." Dat melden Laurents advocaten in een reactie op de woorden van premier Elio Di Rupo. Volgens hen is er dan ook geen grond om Laurent zijn dotatie te ontnemen.

De prins zou op eigen houtje, buiten weten van de regering om, contacten hebben gehad met Angolese diplomaten voor een milieuproject. Klopt niet, zeggen zijn advocaten, die prompt enkele "rechtzettingen en verduidelijkingen" stuurden.

"Geen enkel globaal aanbod voor hernieuwbare energie voor de hoofdstad van Angola (Luanda) werd voorgesteld, medegedeeld of uitgewerkt", klinkt het. "Na de tussenkomst van Prins Laurent tijdens de top van Rio betreffende verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling waarin de prins een expertise heeft ontwikkeld, hebben sommige buitenlanders contact opgenomen om inlichtingen te bekomen over deze technieken. Geen enkel concreet project werd voorgesteld noch besproken."

"De regering was op de hoogte van de reis van de prins naar Rio en heeft er zich niet tegen verzet", besluiten de advocaten. Hun mededeling kwam er als reactie op de woorden van premier Di Rupo (PS), die had gezegd dat de regering de Angolese kwestie wil onderzoeken. Als de prins in de fout ging, zou hij zijn dotatie van 300.000 euro per jaar wellicht kwijtspelen: "Als de prins in de fout ging, zullen we onze conclusies trekken", aldus Di Rupo.

Er waren eerder strenge regels afgesproken voor de prins, nadat hij in 2011 heel wat ophef had veroorzaakt met ongeoorloofde contacten met de rebellen in Libië en met omstreden leden van het Congolese regime. Er werd afgesproken dat Laurent zijn dotatie zou verliezen als hij opnieuw buitenlandse stappen ondernam buiten de regering om.