Oppositie dient klacht in tegen overgelopen schepen

De vier oppositiepartijen in Glabbeek, CD&V, N-VA, Samen en Open VLD, hebben beslist om een gezamenlijke klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen de aanstelling van Hilde Holsbeeks als schepen. Holsbeeks werd verkozen op de lijst van CD&V, maar stapte twee dagen na de stembusgang over naar de Dorpspartij van Peter Reekmans, waardoor een coalitie tussen de Dorpspartij en de SP.A mogelijk werd.
Gemeentehuis Glabbeek

CD&V-raadslid Herman Arnauts wou na afloop van de vergadering van de oppositie gisteravond weinig kwijt over de argumentatie die zal worden aangevoerd, omdat die pas volgende week met een jurist gefinaliseerd wordt. Vorige week fulmineerde Arnauts al dat de aanduiding flagrant in strijd was met het gemeentedecreet, dat stelt dat de voordracht van een schepen ondertekend moet worden door een meerderheid van de personen verkozen op dezelfde lijst.

Volgens Reekmans verliep alles reglementair. Omdat de schriftelijk voorgedragen kandidaat voor een schepenambt van de Dorpspartij zich tijdens de gemeenteraad heeft teruggetrokken, moest er gevraagd worden naar mondelinge kandidaten, waarop Holsbeeks haar kandidatuur indiende. Voor mondelinge kandidaten is geen steun van de eigen kieslijst nodig. Bovendien was haar aanduiding de enige mogelijkheid om een vrouw in het schepencollege aan te stellen.

De oppositiepartijen zullen ook een brief overmaken aan de gouverneur waarin melding gemaakt wordt van het gedrag van Peter Reekmans als voorzitter van de gemeenteraad. De oppositie zegt dat die strijdig zijn met het huishoudelijk reglement. "Het gaat om ongepast taalgebruik, frequent onderbreken van de oppositie, niet-reglementaire wijze van organisatie van een geheime stemming,... We maken ons sterk dat de gouverneur de wenkbrauwen zal fronsen als hij regelmatig dit soort dingen onder ogen krijgt", aldus Arnauts.