Gemengde reacties op Frans vanaf 3e leerjaar

Scholen zullen in de toekomst kunnen kiezen of ze hun leerlingen al vanaf het 3e leerjaar het vak Frans willen aanbieden of niet. Nu is dat vanaf het 5e leerjaar in Vlaanderen, in Brussel bestond de mogelijkheid al om vanaf het 3e leerjaar Frans aan te bieden. Het Gemeenschapsonderwijs is positief, het vrij onderwijs is eerder kritisch.

De Franse lessen vanaf het 3e leerjaar zijn niet verplicht. Scholen kunnen zelf kiezen of ze die dan al aanbieden. Ze mogen ook alleen aangeboden worden, als de kinderen het Nederlands al voldoende onder de knie hebben.

"Het Gemeenschapsonderwijs GO! staat positief tegenover dit plan", zegt Raymonda Verdyck . "Een aantal van de Gemeenschapsscholen is hier al mee aan de slag. We verwachten wel dat onze scholen dit doen vanuit een goed doordacht en kwaliteitsvol talenbeleid. En er moet ook nagegaan worden wat het effect is op het bereiken van alle eindtermen."

Marc Van den Brande van het Katholiek Basisonderwijs is kritischer. "Ik vrees dat dit zal leiden tot een opbod tussen scholen", zegt Van den Brande. "Nu al kunnen scholen initiatielessen in andere talen geven als ze dat willen. Wat telt zijn de eindtermen, en die zitten al goed vol."

Het onderwijsdecreet wordt in het voorjaar besproken in het Vlaams parlement.