Koning verleent sneller gratie aan Franstalige

Koning Albert heeft vorig jaar 53 keer genade verleend. In het merendeel van de gevallen ging het om een kwijtschelding van een straf voor een verkeersinbreuk. Opvallend is dat er al jarenlang veel meer gratieverleningen zijn aan Franstaligen dan aan Nederlandstaligen.

Koning Albert schonk in 2012 gratie aan 39 Franstaligen en 14 Nederlandstaligen, terwijl er uit beide landsgedeelten ongeveer evenveel aanvragen kwamen, 507 Nederlandstalige en 448 Franstalige.

De afgelopen jaren lag het verschil nog een pak hoger (zie tabel). In 2010 bijvoorbeeld werden 69 Franstalige genadeverzoeken ingewilligd door de vorst, tegenover slechts 6 Nederlandstalige. Het totale aantal aanvragen gaat trouwens in dalende lijn, van 1.332 in 2009 naar 955 afgelopen jaar.

"Ik denk niet dat het toeval is. Dat is iets wat we toch eens moeten gaan onderzoeken", zegt Koen Peumans, woordvoerder bij Justitie, over het hogere aantal goedgekeurde Franstalige verzoeken. "We moeten eens bekijken waar in dat proces die verschillen zich voordoen: is dat binnen het parket, binnen het parket-generaal of bij de dienst Genade zelf? Die analyse is vandaag nog niet gebeurd."

Wie kan gratie krijgen en om welke redenen?

Genade kan worden aangevraagd voor alle soorten straffen (boetes, rijverboden, gevangenisstraffen, enzovoort). De ingewilligde verzoeken zijn vrijwel uitsluitend verkeersinbreuken.

Mogelijke redenen om gratie te verlenen, zijn bijvoorbeeld nieuwe elementen waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden, ernstige medische problemen of een lange periode tussen veroordeling en straf.

De dienst Genade van de FOD Justitie ontvangt de genadeverzoeken, verzamelt alle voorgeschreven adviezen en stelt op basis daarvan een dossier op voor de minister. De minister formuleert een ontwerpbeslissing en bezorgt het dossier opnieuw aan de dienst Genade. Uiteindelijk beslist -officieel toch- de koning.

De cijfers

Jaar Aantal genadeverzoeken Nederlandstalig Franstalig Ingewilligde verzoeken

Nederlandstalig

Franstalig  
2009 1.332 631 701 96 23 73  
2010 1.256 624 632 75 6 69  
2011 993 472 521 70 17 53  
2012 955 507 448 53 14 39