140 landen gaan gebruik van kwik terugdringen

Op een internationale conferentie in Genève in Zwitserland hebben 140 landen een akkoord bereikt om het gebruik van kwik terug te dringen. Kwik is erg schadelijk voor mens en milieu.

De vergadering had als naam "Minamata Conventie" over kwik. In Minamata in Japan zijn in de jaren 50 duizenden mensen ziek geworden nadat ze met kwik vervuilde vis hadden gegeten. Het was door een chemische fabriek in het afvalwater geloosd. Kwik is erg giftig en kan zich over lange afstanden verspreiden.

Uit een onderzoek van de Verenigde Naties is gebleken dat het gebruik van kwik in de wereld aan het toenemen is, vooral door het gebruik in chemische en andere industrieën in Azië. Ook in illegale goudmijnen wordt het gebruikt, zoals bijvoorbeeld in regio's in Peru (foto).

De maatregelen die nu ondertekend zijn, zouden in de loop van de komende vijf jaar van kracht moeten worden. Zo is afgesproken dat er geen kwik meer mag worden gebruikt in thermometers (wat al verboden is in de EU), in lampen en in huishoudelijke producten. Ook de industrie moet minder kwik gaan gebruiken en landen waar er illegale goudmijnen zijn, moeten strenger optreden tegen de ontginning en de handel.

AP2011