"België is een goede partij, maar heeft make-over nodig"

De conjunctuur zal opnieuw opleven en daarom moet België vooropgaan en niet achternalopen, zegt de directeur-generaal van De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (AHK debelux) in Brussel, Hans-Joachim Maurer. Collega Uta Neumann van www.flanderninfo.be had een gesprek met hem over België als vestigings- en investeringsplaats vanuit het oogpunt van de Duitse ondernemingen.

“In de huidige zwakke economische conjunctuur heeft België als vestigings- en investeringsplaats vanuit Duits oogpunt nauwelijks een meerwaarde in vergelijking met Nederland, Frankrijk of Luxemburg”, zegt Hans-Joachim Maurer van AHK debelux. Bovendien is ons land volgens Maurer voor potentiële investeerders op een belangrijk punt de verkeerde weg ingeslagen. Maurer heeft het over de loonindexering.

Het aantal nieuwe Belgische vestigingen van Duitse ondernemingen in ons land is gedaald. En in de huidige conjunctuur investeren grote Duitse bedrijven die al hier gevestigd zijn nog maar weinig in hun Belgische vestigingen. Toch is Maurer positief voor de toekomst van ons land. Volgens hem zal onze economie tegen eind 2013 of begin 2014 een reële groei van ongeveer twee procent kennen.

“Daarom zou het goed zijn indien België zich als bruid nu al opknapt, voor de economie weer aantrekt”, suggereert Maurer. België moet nu onder meer politieke stabiliteit tonen, de infrastructuur uitbreiden – bijvoorbeeld door de Scheldetoegang naar de haven van Antwerpen verder te verdiepen - en de opleiding van niet-academische beroepen aantrekkelijker maken.

Maurer verwijst naar het Duitse systeem waar het mogelijk is om werken en studeren te combineren, een mogelijkheid die overigens ook al bij Audi Brussels voor bepaalde functies aangeboden wordt.

" “Ex-België" te duur voor ons”

Nog volgens Maurer bieden bepaalde sectoren als chemie, logistiek en transport mooie vooruitzichten net omdat België tegelijkertijd een belangrijke producent én afnemer is van half afgewerkte producten die hier verder afgewerkt worden.

“Bovendien beschikt België over grote havens zoals Antwerpen, Zeebrugge en Luik en over een heel efficiënte agro-industrie”. Zo heeft ons land volgens cijfers van het Statistische Bundesamt in Wiesbaden in de periode van januari tot en met oktober 2012 voor 600 miljoen euro vleeswaren naar Duitsland geëxporteerd.

Op de vraag of politieke discussies over confederalisme en de toekomst van België ook een invloed op Duitse investeerders hebben, antwoordt Maurer voorzichtig. Ook hij is voorstander van meer onafhankelijkheid voor de regio’s, zoals ook in Duitsland het geval is. Anderzijds zou een eventuele splitsing van ons land voor Duitse investeerders betekenen dat ze mogelijk drie vestigingen zouden moeten oprichten, eentje in Brussel, een in Vlaanderen en een in Wallonië. “In dat geval wordt "Ex-België" te duur voor ons.”

Lees het volledige interview op www.flanderninfo.be

Uta Neumann