"Geen brugpensioen voor iedereen boven 52"

Het kan niet de bedoeling zijn dat zomaar alle 50- of 52-plussers bij Ford Genk met brugpensioen kunnen gaan. Dat heeft minister van Werk Monica De Coninck gezegd in "De Zevende Dag". De minister ziet brugpensioen alleen als het sluitstuk van een globaal plan.

De Coninck vindt het spijtig dat vakbonden en directie bij Ford als eerste een akkoord bereikten over het brugpensioen,  of werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ze stelt ook vast dat heel wat mensen in de tijdelijke werkloosheid blijven hangen, vooral omdat ze niet weten wat de premie zal zijn. Daardoor gaan ze ook zelf nog niet op zoek naar ander werk, betreurt ze. "Daar zouden we bij de evaluatie een mouw aan moeten passen.

"Als mensen daar 35 jaar gewerkt hebben en nacht- en ploegenarbeid hebben gedaan, dan heb ik er geen probleem mee als je over brugpensioen wil nadenken", nuanceert De Coninck. "Maar als mensen daar nog maar twee jaar werken en dan willen stoppen met werken, dat kan niet de bedoeling zijn."

De finale beslissing over het brugpensioen komt de federale regering toe, maar De Coninck onderstreept dat niettemin advies nodig is van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), bevoegd voor de begeleiding van werklozen. Zelf wil ze alvast zoveel mogelijk mensen weer aan de slag krijgen.