Obama legt de eed af voor zijn tweede ambtstermijn

In Washington heeft Barack Obama de eed afgelegd als president van de Verenigde Staten. De tweede ambtstermijn van Obama gaat hiermee officieel van start. De toespraak van Obama en de feestelijkheden zijn voor morgen.
AP2013

De hoogste rechter van het land, John Roberts, nam de eerste zwarte president van de Verenigde Staten de ambtseed af tijdens een korte plechtigheid in het Witte Huis. Daaraan namen enkel zijn echtgenote Michelle en zijn beide dochters deel.

Bij de eedaflegging hief Obama de rechterhand, legde de linkerhand op de familiebijbel en sprak de eedformule uit: "Ik, Barack Hoessein Obama, zweer plechtig dat ik het ambt van president van de Verenigde Staten trouw zal uitoefenen en de grondwet naar best vermogen zal onderhouden, beschermen en verdedigen. Zo helpe mij God".

Eerder vandaag had partijgenoot Joe Biden al de eed afgelegd als vicepresident van de Verenigde Staten.Hij legde de eed af in handen van Sonia Sotomayor (kleine foto), de voorzitster van het Amerikaanse hooggerechtshof. Het is de eerste keer dat een rechter van Latijns-Amerikaanse origine voor de taak gevraagd werd.

Biden legde zijn rechterhand op een oude bijbel met Keltisch kruis, een erfstuk die al sinds 1893 in het bezit van de Biden familie is, en zwoer getrouwheid aan de grondwet. De eedaflegging vond plaats in de ambtswoning van Biden, in aanwezigheid van zijn familie en een honderdtal genodigden.

Morgen leggen Obama en Biden de eed nog eens af. Omdat 20 januari op een zondag valt, vindt de inauguratieplechtigheid immers pas morgen plaats. Voor die plechtigheid op de Mall, recht tegenover het Witte Huis, worden enkele honderdduizenden kijkers verwacht. Na de inauguratiespeech van president Obama volgt een parade van het Capitool naar het Witte Huis.

AP2013