Vraag naar sociale woningen is fors gestegen

De vraag naar een sociale woning is in twee jaar tijd met 16 procent gestegen. Dat schrijft De Zondag. Bijna de helft (47,7 procent) van de aanvragen komt van alleenstaanden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A). In totaal waren er 70.860 kandidaat-huurders voor een sociale woning in 2011. Twee jaar eerder ging het nog om 61.064 kandidaat-huurders, een stijging met 16 procent.

"Of de stijging een gevolg is van de crisis is niet bewezen, maar zeer aannemelijk", zegt Taeldeman. Opvallend is dat in 2003 de nieuw ingeschreven kandidaat-huurders nog voor 41 procent alleenstaanden waren. In 2011 was dat percentage opgelopen tot 47,7 procent. Dat ligt in lijn met de armoedecijfers, waaruit blijkt dat vooral alleenstaanden kwetsbaar zijn.

Taeldeman vreest dat er de komende jaren meer sociale woningen moeten bijkomen dan gepland. "Er moeten volgens de huidige plannen tegen 2023 43.000 bijkomende sociale huurwoningen gebouwd worden. Maar als we zien dat die wachtlijst zodanig aan het stijgen is dat er in 2 jaar tijd al 10.000 mensen bijgekomen zijn, dan heb ik toch een beetje schrik dat die cijfers niet zullen gehaald worden."