Van Besien countert de N-VA-kritiek op Brussel

Groen-voorzitter Wouter Van Besien countert de weigering van de N-VA om vanuit de Vlaams-Brabantse gemeenten samenwerking op te starten in de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG). Dat sprake zou zijn van een "anschluss" van de Vlaamse Rand bij Brussel is kortzichtig, klinkt het ook bij Open VLD.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts (kleine foto) kondigde dit weekend aan zich niet neer te leggen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, het orgaan dat de zesde staatshervorming in het leven roept voor samenwerking tussen het Brussels gewest en de Vlaams-Brabantse gemeenten over onder meer mobiliteit.

Weyts noemt het een stap richting uitbreiding van Brussel.
Maar dat spreekt Van Besien met klem tegen. "Er wordt geen enkele beslissingsmacht overgedragen, het gaat om zuivere en eenvoudige samenwerking rond concrete en afgebakende thema's: mobiliteit, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling."

Bovendien is de "metropolitane gemeenschap" net in het belang van de Vlamingen, countert hij. "Er zijn te veel files en er is te weinig aanbod van openbaar vervoer. Dat legt een enorme druk op Brussel en op de gemeenten rond Brussel", argumenteert de groene voorzitter. Dankzij de BHG krijgen de Vlamingen net perspectief op een groter aanbod aan openbaar vervoer, een intelligentere ruimtelijke ordening en meer economische ontwikkeling.

"Dom op zo'n kans te laten schieten"

Eenzelfde geluid klinkt bij Open VLD. "De samenwerking tussen het Brussels gewest en zijn hinterland, de Vlaamse randgemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Waals-Brabant is onontbeerlijk" om het beleid op vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling beter te kunnen afstemmen, reageert Jean-Luc Vanraes, oud-minister en voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Vanraes herinnert eraan dat de "bevolkingsexplosie" in Brussel zich laat voelen tot ver buiten Brussel, onder meer in het onderwijs. Bovendien is Brussel "de economische motor van ons land, en dus ook van de gemeenten in Vlaanderen en Wallonië rondom het gewest", argumenteert de liberaal nog.

Groen-voorzitter Van Besien beaamt dat het "dom" zou zijn zo'n kans op overleg te laten schieten. "Het gaat echt niet op dat het Vlaamse gewest met het Brusselse concurreert, of dat Vlaamse gemeenten weigeren te overleggen met Brusselse gemeenten." Wie beweert dat dit zal leiden tot meer faciliteiten "weet niet waarover hij het heeft of is erop uit om gewesten tegen elkaar op te zetten ten nadele van de Vlamingen", besluit hij.

Groen zal in de Vlaams-Brabantse gemeenten alvast een motie indienen om hen voor te stellen actief deel te nemen aan de BHG, in reactie op de moties die N-VA plant.