"1 op 3 werkzoekenden heeft psychische problemen"

Een derde van de werkzoekenden in België kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme is er meer preventie en een betere coördinatie tussen de verschillende diensten nodig.

"Geestelijke gezondheidsproblemen bij de beroepsbevolking zijn een groot probleem geworden in België, net als in de meeste andere ontwikkelde economieën", aldus Leterme. Ons land slaagt er te weinig in om mensen met psychische problemen aan het werk te zetten en te houden, luidt het. "Het verlies aan productiviteit plus de kosten van de zorg en de sociale bijstand bedragen 3,4 procent van ons bbp."

Een derde van de aanvragen voor een invaliditeitsuitkering gebeurt nu op basis van een geestelijk probleem. Bij de patiënten die wel aan het werk zijn, meldt vier op de vijf een verminderde productiviteit. "De problematiek is te lang verwaarloosd door de beleidsmakers", aldus de oud-premier. "Er rust een taboe op."

Nochtans heeft ons land volgens de OESO een goede basis om het probleem aan te pakken. "België heeft een vooruitstrevende wetgeving rond de preventie van psychische problemen op de werkvloer", zegt Veerle Miranda, die het onderzoek heeft geleid. "Zo zijn bedrijven bijvoorbeeld verplicht een risicoanalyse en een preventieplan op te stellen. Alleen geniet die wet geen ruime bekendheid en zijn de sancties te laag."

De OESO heeft ook lof voor onze hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, die een verschuiving van opnames in het ziekenhuis naar zorg in de thuisomgeving beoogt. "Die reorganisatie komt weliswaar later dan in sommige andere Europese landen, maar ze is ook ruimer. De hervorming is de ideale gelegenheid om de samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten, arbeidsgeneesheren en bedrijven te verhogen", besluit Miranda.

Dat is ook wat Leterme benadrukt. Nu zijn de dossiers van mensen met psychische problemen vaak verspreid over verschillende diensten en dat is geen goede zaak, zegt hij. "De coördinatie schiet te kort." Bovendien vraagt de OESO-adjunct-secretaris-generaal meer preventie. "Men moet effectief preventief actiever gaan werken."