"Belgische monarchie mist zakelijkheid en transparantie"

De troonsafstand van de Nederlandse koningin Beatrix doet in de kranten veel vragen rijzen over de dynastieke opvolging in ons land. Vooral de grote verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse koningshuis springen in het oog.

Paul Geudens vraagt zich in Gazet van Antwerpen af of dit het geschikte moment is om in ons land een nieuweling op de troon te zetten. Weinig politici staan hier te springen voor een troonsafstand van koning Albert II, ook al is hij intussen al 79.

De Tijd vergelijkt de Belgische en Nederlandse koningshuizen. Als het de Belgische monarchie ergens aan ontbreekt, is het de transparantie en de zakelijkheid van de Oranjes. De dotaties, de stichting van Fabiola, de kersttoespraak,... Het is voor Jean Vanempten duidelijk dat de Belgische monarchie nog wat kan leren van de noorderburen. Over de troonsafstand werd in Nederland al lang en uitvoerig gesproken. Bij ons lijkt dit een taboe en dat is niet goed.

Er wordt wel eens geopperd dat koning Albert zal wachten tot na de verkiezingen van 2014. Het Belang van Limburg vindt dat wreed: prins Filip maakte in het verleden een paar foutjes, maar rijdt sindsdien een foutloos parcours. Eric Donckier stelt de vraag of de koning een rol moet spelen bij de regeringsvorming. Overal evolueert men naar een protocollair koningschap. Waarom niet in België?

Een troonsafstand op korte termijn zou voor België een nachtmerrie zijn, vreest Het Nieuwsblad. Het zou leiden tot nog meer politieke en vervolgens economische onzekerheid. Als een pater familias het binnenhuisreglement al niet geregeld krijgt, wat moet dat dan worden met een onervaren opvolger, vraagt Peter Mijlemans. Tegenover Nederland is België voor een koning een mijnenveld waar een verkeerde stap tot een kettingreactie kan leiden waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

Het erfelijke koningschap is echt niet meer van deze tijd, opent De Standaard. Het kan alleen nog symbolisch zijn. In België heeft de koning nog een heel ruime rol, theoretisch althans. De jongste tijd wordt de monarchie heen en weer geslingerd als gevolg van de onklare rol die het heeft. Guy Tegenbos pleit er dan ook voor dat als men het koningschap wil laten overleven, men dringend de rollen die het speelt en de financiering die het krijgt, moet aflijnen.