"Taalplannen van Smet zijn niet realistisch"

De Vlaamse Onderwijsraad heeft scherpe kritiek op de taalplannen van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Hij stelde onder meer voor om kinderen met een taalachterstand een intensief taalbad te geven en hij wil regelmatig de kennis van het Nederlands laten testen.

Enkele weken geleden lanceerde minister Smet enkele voorstellen om kinderen met een taalachterstand zo snel mogelijk te confronteren met het Nederlands, zodat ze de taal sneller zouden leren. Smet denkt daarbij aan intensieve taalbaden en regelmatige screenings van de kennis van het Nederlands.

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een vernietigend advies gestuurd naar het kabinet van Smet over zijn plannen. "Onrealistisch", vindt de raad. Bijvoorbeeld de ambitie om kinderen met een taalachterstand in een taalbad onder te dompelen van 8 weken zodat ze daarna snel aansluiting vinden in de klas.

"Niet realistisch", zegt de Vlor in De Standaard, omdat "het verwerven van een specifieke schoolse taalvaardigheid een proces van lange duur" is. Zo'n spoedcursus veroorzaakt volgens de raad onbedoeld ook "een psychosociale belasting van de betrokken kinderen en hun gezinnen."

Een ander voorstel van Smet is verplichte taallessen. Maar ook dat voorstel kan niet op de steun van de Vlor rekenen. Vooral het dwingende karakter van de maatregel stoort de Vlor. Bovendien is het voorstel niet concreet uitgewerkt en is niet gespecificeerd wie die lessen moet organiseren en welke norm scholen moeten hanteren om te beslissen wie de verplichte taallessen moet volgen buiten de schooluren.

De Vlor stelt zich ook de vraag waarom de minister alles "snel snel" wil regelen. "De Vlor heeft indertijd veel vragen gehad bij de talennota van minister Smet. Die vragen zijn nu niet opgelost . De minister wil nu heel wat op een drafje uitvoeren", zegt Mia Douturloigne aan onze redactie. "De onderwijsgemeenschap had op zijn minst antwoorden verwacht op de vele vragen die in dat eerdere advies gesteld zijn."

BELGA/ARNOLD