Akkoord over benoeming Jan Briers tot gouverneur

Er is een akkoord over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gemeld. Het akkoord is gesloten tussen Peeters en de voorzitters van Open VLD, N-VA, CD&V en SP.A. Briers was door de N-VA naar voor geschoven, maar Open VLD lag lange tijd dwars.

Op 1 februari gaat huidig provinciegouverneur André Denys, die door Open VLD was aangesteld, met pensioen. De Vlaamse regering had, op voorstel van de N-VA, Jan Briers voorgedragen om Denys op te volgen. Open VLD -Vlaams in de oppositie, federaal in de meerderheid- had liever een opvolger uit de eigen rangen gezien en verzette zich tegen wat ze een "dictaat" van de N-VA noemden.

Omdat de federale regering een eensluidend advies moet uitbrengen, konden de Vlaamse liberalen druk uitoefenen. De partij eiste overleg over de kwestie. N-VA argumenteerde dan weer dat het verzoek van de Vlaamse regering bij de aanstelling van gouverneurs in het verleden steeds probleemloos aanvaard werd en dat Briers, de directeur van het Festival van Vlaanderen, net iemand is die "boven de partijpolitiek staat".

Vandaag is dan toch een akkoord bereikt tussen de betrokken partijen, na overleg tussen Kris Peeters (foto) en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Dat akkoord moet het mogelijk maken om met het eensluidend advies van de federale regering tijdig over te gaan tot de benoeming van Briers. Open VLD laat zijn verzet dus varen.

Daarnaast zullen de vier partijen deze legislatuur een voorstel uitwerken om de procedure rond de aanstelling van een gouverneur transparanter te maken. De nieuwe procedure moet meer ruimte te laten voor de inbreng van de parlementsleden, geïnspireerd naar het model van de aanstelling van Europese commissarissen. Die moeten een hoorzitting doorstaan in de bevoegde commissie van het Europees Parlement.

Voortaan zullen de gouverneurs hun jaarlijks verslag in de commissie in het Vlaams Parlement toelichten. Dat zal een eerste keer gebeuren begin 2014, naar aanleiding van de jaarverslagen over 2013. "Deze zitting kan uiteraard aanleiding geven tot alle parlementaire initiatieven waarover de parlementsleden beschikken", luidt het.

N-VA: "Prima zaak voor alle Vlamingen"

De N-VA reageert verheugd op het akkoord over de benoeming van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. De partij "is tevreden dat heel de heisa er nu toe geleid heeft dat er niet alleen iemand werd benoemd die boven de partijpolitiek staat, maar dat in één klap ook de benoemingsprocedure voor de toekomst transparanter wordt", aldus ondervoorzitter Ben Weyts (foto).

"Daarenboven wordt de rol van het Vlaamse bestuursniveau de facto versterkt in de aanduiding van de gouverneur", klinkt het. "De benoeming van Jan Briers is dus uiteindelijk niet alleen een prima zaak voor de Oost-Vlamingen, maar voor alle Vlamingen".

"De N-VA heeft altijd vooropgesteld dat de toekomstige gouverneur van Oost-Vlaanderen iemand moet zijn die bewezen heeft te kunnen leiding geven en beslissingen nemen, over een breed draagvlak in de provincie beschikt en boven de partijpolitiek staat. Jan Briers voldoet aan dat profiel", besluit Weyts.

Ook Rutten is tevreden

Ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten (foto) is tevreden. Ze is verheugd dat er overleg is geweest tussen de partijen en de regeringen en dat er een transparante procedure komt voor de aanduiding van de provinciegouverneur.

"We hebben in het verleden al voorstellen gedaan voor een procedure die vergelijkbaar is met de aanduiding van de leden van de Europese Commissie, die een hoorzitting in de bevoegde parlementscommissie moeten ondergaan", aldus Rutten. Dat de nieuwe gouverneur voortaan ook voor het parlement moet verschijnen zorgt voor een transparante procedure waarbij alle partijen hun inbreng kunnen hebben, luidt het.

Er is ook beslist dat de gouverneurs voortaan hun jaarverslag in de commissie in het Vlaams parlement moeten komen toelichten. Daardoor krijgt de bevolking een zicht op wat de gouverneur precies doet en hoe die het doet, aldus nog de Open VLD-voorzitster.