Band ligt opnieuw stil bij Ford in Genk

Bij Ford in Genk ligt de band opnieuw stil. Binnen de fabriek wordt geprotesteerd tegen de hoge werkdruk. De vakbonden hopen dat er morgenochtend weer kan gewerkt worden. Intussen is er afgesproken om donderdag te starten met de onderhandelingen voor een sociaal plan.

Al de hele dag waren er korte periodes waarbij de lopende band stil lag. In de voormiddag bleef het beperkt tot enkele onderbrekingen van tien tot twintig minuten en ook in de namiddag werd er af en toe halt gehouden. De ene keer waren het de arbeiders van Ford zelf die verantwoordelijk waren voor het oponthoud, de andere keer kwamen er onvoldoende onderdelen vanuit de toeleveranciers binnen.

Zo werden er af en toe infosessies gehouden, onder meer bij Syncreon, over de vorderingen van de sociale onderhandelingen. Rond 17.30 uur werd de situatie helemaal precair, toen de werknemers van de trim- en chassislijn bij Ford Genk het werk neerlegden. Ze zijn boos over de hoge werkdruk die meteen wordt opgelegd.

Nochtans draait de band momenteel aan een lager tempo, nog ver verwijderd van de 1.000 voertuigen per dag waarvoor de meerderheid heeft gekozen in het referendum. Ook de toeleveringsbedrijven liggen intussen al enige tijd stil. De vakbonden gaan vanavond nog met de ontevreden werknemers praten in de hoop tegen morgenochtend de plooien opnieuw glad te strijken.

Onderhandelingen over sociaal plan starten donderdag

Intussen hebben vakbonden en directie afgesproken om donderdag te starten met de onderhandelingen voor een sociaal plan. Het struikelblok, met name het aantal mensen waarmee de vakbonden aan tafel gaan zitten, werd door de sociaal bemiddelaar opgeruimd.

Al bij de eerste vergadering op 18 januari liep het spaak tussen de onderhandelaars. Waar de directie en vakbonden aanvankelijk waren overeengekomen dat de delegatie van de werknemers uit 9 mensen zou bestaan, wilden die de groep uitbreiden naar 18 vertegenwoordigers. Beide partijen bleven op hun standpunt, zodat de sociaal bemiddelaar vandaag soelaas moest bieden.

"Ook nu was er weinig speelruimte", zegt Gert Steegmans van het ACLVB. "De bemiddelaar is uiteindelijk met een voorstel gekomen waarbij elke vakbond één extra vertegenwoordiger mag voordragen. We zullen dus met 12 personen de onderhandelingen aanvatten." De regeling houdt in dat het ACV 5 mensen naar de gesprekken stuurt, het ABVV 4 en het ACLVB 3.

Donderdag staat de eerste meeting op de agenda. Er wordt vergaderd in de kantoren van de federale overheidsdiensten in Brussel omdat meerdere onderhandelaars hadden aangedrongen op een neutrale locatie voor een serene sfeer.