Magistraten moeten zeker nog 2 jaar met dossiers zeulen

Advocaten en magistraten zullen nog minstens twee jaar met vuistdikke dossiers moeten zeulen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft de "elektronische procesvoering", de digitalisering, in alle stilte uitgesteld tot in 2015. Dat schrijft De Standaard.

Op 1 januari 2013 zou de Wet op de Elektronische Procesvoering - die al meegaat van in 2006 - integraal in werking treden, maar dat is niet gebeurd. Op de uiterste vervaldatum (31 december 2012) stelde minister Turtelboom de wet nog eens twee jaar uit, tot in 2015. Zolang niet alle parketten en gerechtshoven met hetzelfde computersysteem werken, lukt dat niet, argumenteert de minister.

"We kunnen justitie maar uit het papieren tijdperk halen als iedereen over een pc met hetzelfde besturingssysteem beschikt, zodat ze onderling kunnen communiceren. De volledige uitrol van dat project, PC@Work, is gepland tegen het einde van de legislatuur. Parallel werken we aan de grote databank voor vonnissen en arresten, JustX. Onze doelstelling is dus onveranderd."

Volgens Turtelboom is de digitalisering een project van lange adem waar "elke dag" aan wordt gewerkt. "We komen van ontzettend ver bij justitie en in het verleden is vaak gekozen voor heel erg grote projecten die dan niet altijd bleken te werken", aldus nog de minister. "Nu kiezen wij voor concrete zaken die we kunnen realiseren. Zo zijn er nu al 3.000 pc's verdeeld, en volgen er in de toekomst nog 300 per week. Dat is de basis voor een fundamentele informatisering die nu wordt gelegd."

Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, betreurt het uitstel. "Hoe meer een dossier verplaatst wordt, hoe groter de kans dat een van de stukken verloren gaat", waarschuwt hij. Hij betwijfelt of het elektronische dossier in 2015 effectief ingevoerd zal kunnen worden.