Burgemeester: "Aanklacht pooierschap belachelijk"

De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) vindt de klacht van enkele bordeeluitbaters dat de gemeente zich schuldig maakt aan pooierschap "heel belachelijk". De klacht kwam er na een verhoogde "belasting op raamprostitutieruimten". Volgens Clerfayt de normaalste zaak van de wereld: "Het kan toch niet dat de winst privaat blijft en de kosten op last van de gemeente", zei hij in "Vandaag" op Radio 1.

Enkele baruitbaters hebben een klacht ingediend tegen de gemeente Schaarbeek en beschuldigen het gemeentebestuur van exploitatie van prostitutie, omdat het een belasting heft op raamprostitutieruimten.

"Geld verdienen aan de activiteiten van prostituees, iedereen noemt dat pooierschap. Behalve als het om de gemeente Schaarbeek gaat", klagen misnoegde baruitbaters in De Standaard.

De gemeentelijke "belasting op de raamprostitutieruimten" zet heel wat kwaad bloed in de rosse buurt langs het Noordstation. De belasting werd op 30 mei 2012 in alle stilte door de gemeenteraad van Schaarbeek goedgekeurd. Volgens de misnoegde baruitbaters verdient de gemeente jaarlijks meer dan 1 miljoen euro aan de prostitutietaks.

De baruitbaters probeerden al eerder om de taks aan te vechten bij de Raad van State, maar die ging niet mee in hun redenering. Daarom zijn ze met hun klacht naar het gerecht getrokken. Het Brussels parket bevestigt dat het een vooronderzoek heeft geopend om na te gaan of de gemeente Schaarbeek zich schuldig maakt aan "exploitatie van de prostitutie".

"Wij maken geen winst met die belasting"

De Schaarbeekse burgemeester Clerfayt (foto bovenaan) heeft er echter vertrouwen in dat het bij een vooronderzoek zal blijven. Hij vindt de klacht van de baruitbaters "heel belachelijk" en verdedigt de belasting, die volgens hem overigens geen nieuwe belasting is, maar een verhoging van een al bestaande belasting. Al gold die belasting voorheen voor de prostituees en geldt die nu voor de uitbaters.

Volgens Clerfayt was die verhoging nodig omdat de gemeenten veel kosten heeft door de prostitutie op haar grondgebied. Hij heeft het dan bijvoorbeeld over politie-interventies, de bouw van urinoirs, de netheid garanderen, enzovoort.

Clerfayt wijst er ook op dat de gemeente geen winst maakt met de belasting. De kosten zijn nog altijd hoger dan de belasting die de gemeente heft, benadrukt hij. Het is dan ook maar normaal dat een deel van die kosten terugbetaald worden door diegenen die winst maken, vindt hij. "Het is toch normaal dat de gewone burgers daar niet voor moeten opdraaien. Het kan toch niet dat de winst privaat blijft en de kosten op last van de gemeente", vraagt hij zich af.

De burgemeester begrijpt dat de uitbaters niet blij zijn met de extra belasting, "want de gemeente voert meer controle uit op hun activiteiten". Toch benadrukt hij ook dat hij de prostitutie niet per se weg wil. "Ons doel is niet dat ze verdwijnen, maar dat we een meer propere wijk krijgen en dat er meer aandacht is voor de overlast."