Dalende consumptie doet onze economie pijn

In het laatste kwartaal van 2012 is onze economie met 0,1 procent gekrompen. Voor het hele jaar bedraagt de krimp 0,2 procent. De krimp heeft mogelijk te maken met een dalende binnenlandse consumptie.

"Vermoedelijk is de krimp vooral te wijten aan een zeer zwakke binnenlandse vraag", zegt Peter van den Houtte van ING. Nochtans blijft de export het relatief goed doen. "Je zou dus kunnen stellen dat de Belgische economie op dit ogenblik op één motor vliegt", zegt Van den Houtte.

Intussen is de inflatie deze maand gezakt tot bijna 1,5 procent, het laagste peil in drie jaar. Dat komt vooral door prijsdalingen voor kleding, reizen en aardgas. Maar ook speelt mee dat voor het eerst het prijseffect van de koopjes is meegerekend, iets waar de socialistische vakbond niet over te spreken is.

De werkgeversfederatie Agoria is dan weer tevreden dat de inflatie voor het eerst sinds 2010 bij ons lager uitvalt dan in de buurlanden.