Internationale vakbondskoepels counteren Francken

Het Internationaal Vakverbond (IVV) en het Europees Vakverbond (EVV) halen uit naar de N-VA die het ACV en ABVV beschuldigt van belastingontduiking. Volgens Kamerlid Theo Francken hebben een 20-tal vakbonden belastingen ontweken via fiscale constructies bij de bouw van een vakbondshuis. Een ongegronde aanval, vinden de vakbondskoepels.

Het IVV en EVV reageren op de beschuldiging door N-VA-Kamerlid Theo Francken dat ACV en ABVV voor de bouw van het internationale vakbondshuis Maison Syndicale Internationale geld zouden hebben geleend, maar ze zouden daarop geen roerende voorheffing hebben. Beide koepels zeggen de beschuldigingen grondig te onderzoeken.

"Het IVV en het EVV weerleggen de beweringen die geformuleerd werden door de N-VA en die kaderen binnen de permanente en ongegronde aanvallen van deze politieke partij op de syndicale beweging in België", stellen de koepels in een mededeling.

ACV: "Dit klopt niet"

Ook de geviseerde christelijke vakbond ontkent de beschuldigingen van Francken. Het ACV zegt dat het alleen maar een gift heeft gedaan voor het gebouw en dat die geen rente of ander gewin heeft opgeleverd voor de vakbond.

"De bewering van Francken klopt niet. In 1991, 23 jaar geleden dus, vroeg het Europees Vakverbond aan zijn leden een financiële ondersteuning om een gebouw te kunnen oprichten", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans (foto links).

"We hebben toen 495.000 euro ter beschikking gesteld. Dat is een gift, we hebben daar nooit enige terugbetaling van gekregen, niet in kapitaal, en ook niet in intrest."

De socialistische vakbond ABVV wil voorlopig niet reageren.

Fiscale constructie?

Volgens Theo Francken (N-VA, kleine foto) hebben 21 vakbonden een fiscale constructie opgezet waarmee ze al jaren belastingen ontwijken. Daardoor zou de fiscus al zo'n 1 miljoen euro misgelopen hebben.

Begin jaren 90 is in Brussel het Internationale Vakbondshuis gebouwd. 21 vakbonden hebben daarvoor alles samen zo'n 25 miljoen euro geleend om het gebouw op te trekken. Volgens Francken moest alles fiscaal zo voordelig mogelijk gebeuren. "Er is een fiscale constructie op poten gezet die via Nederland belastingen ontduikt", zegt Francken daarover op Radio 1.

Het gaat om een constructie via een postbus in Nederland waardoor ze geen roerende voorheffing hoeven te betalen op de rente van hun lening. " Onder meer het ACV en het ABVV zijn betrokken bij de belastingontduiking. De ACLVB is niet betrokken bij de ontduiking", aldus Francken.

In De Standaard noemt het N-VA-Kamerlid de houding van de vakbonden "ethisch en moreel hoogst ongepast". "De vakbonden schreeuwen steeds moord en brand over fiscale constructies om zo weinig mogelijk belastingen te betalen, maar zodra ze zelf een mogelijkheid zien, zijn ze in hetzelfde bedje ziek." Francken overweegt juridische stappen.

Crombez wil zaak laten onderzoeken

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) zal een onderzoek laten doen als hij van Francken de gegevens krijgt over de vermoedens van belastingontwijking.

"Als het gaat om fiscale constructies die enkel en alleen de bedoeling hebben om minder of geen belastingen te betalen, dan kan de wet op fiscaal misbruik gebruikt worden. Of dat nu over Arnault of de vakbond gaat, dat maakt mij niet uit", reageert hij.