Le Soir Magazine niet in het rek na klacht

Uitgeverij Rossel heeft beslist om de publicatie van Le Soir Magazine deze week uit te stellen. Het blad zal pas vrijdag in de rekken liggen. "Een bekende persoon heeft een publicatieverbod verkregen", aldus Daniel Van Wylick van Rossel. De Franstalige journalistenvereniging AJP heeft het publicatieverbod veroordeeld.

Het Franstalige weekblad Le Soir Magazine had vandaag in de winkelrekken moeten liggen, maar de uitgever heeft beslist om de huidige editie niet te verspreiden.

"Een bekende persoon heeft een publicatieverbod verkregen", meldt uitgeverij Rossel. Als het blad de uitspraak van de rechter niet respecteert, moet het "een grote schadeclaim" betalen. Een herwerkte versie van het blad zal vanaf vrijdag in de rekken liggen. De precieze inhoud van het gewraakte artikel is niet bekend, maar het gaat over een rechtszaak.

"Onze lezers kunnen de herwerkte versie van Le Soir Magazine wel al raadplegen op het internet", meldt Daniel Van Wylick.

"Censuur kan niet"

De Franstalige journalistenvereniging Association des Journalistes Professionnels (AJP) heeft het publicatieverbod veroordeeld. "We hebben altijd elke vorm van censuur veroordeeld", klinkt het.

Het gewraakte artikel in Le Soir Magazine behandelt een rechtszaak waarin een naaste van een bekende persoon wordt geciteerd. De AJP wijst er in een reactie op dat de persvrijheid is vastgelegd in de Belgische grondwet.