12,1 procent van onze stroom kwam uit het buitenland

In 2012 moest ons land heel wat elektriciteit invoeren: 12,1 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik kwam uit het buitenland, vooral in het laatste kwartaal moest veel elektriciteit ingevoerd worden. Dat blijkt uit cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders.

Het netto invoersaldo van 9,9 TWh leunt sterk aan bij het record van 10,6 TWh dat in 2008 werd opgetekend. In het laatste trimester moest zelfs 23,1 procent van het elektriciteitsverbruik (4,9 TWh) worden ingevoerd. Dat is een gevolg van het uitvallen van de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2.

Het totale elektriciteitsverbruik in ons land is wel gedaald (82 TWh): -1,2 procent tegenover 2011. De daling was het grootst bij grote industriële klanten. In het vierde kwartaal ging het verbruik van de grote industriële klanten wel opnieuw omhoog.

Het aardgasverbruik steeg licht (+1 procent) tot 186 TW. Dat is vooral een gevolg van de temperaturen, die lager lagen dan in 2011.