"Geen rechtstreekse burgemeestersverkiezing"

Een op de zes Vlaamse burgemeesters vindt niet dat hij/zij rechtstreeks verkozen moet worden. Dat blijkt uit een grote burgemeestersenquête van Radio 2. De grootste partij moet wel altijd de burgemeester leveren, vinden ze.

Ruim 60 procent van de Vlaamse burgemeesters die deelnamen aan de enquête van Radio 2, vindt dat de grootste partij na de verkiezingen ook de burgemeester moet leveren. Momenteel is in 83 procent van de gemeenten de burgemeester afkomstig uit de partij met de meeste stemmen. In 49 gemeenten is de burgemeesterssjerp dus niet naar de grootste partij gegaan.

Een voorstel om de burgemeesters rechtstreeks te laten verkiezen, krijgt van de deelnemers aan enquête geen meerderheid. Slechts 37,40 procent van de burgemeesters wil wel rechtstreekse burgemeestersverkiezingen. Na de verkiezingen van 14 oktober werden 234 burgemeesters aangesteld die het hoogste aantal stemmen van de gemeente achter hun naam hadden. Dit betekent dat 79% van de huidige burgemeesters de lokale stemmenkampioen was.

"Burgemeesters zijn meestal echt wel stemmenkampioenen", zegt professor Kristof Steyvers van de UGent. "Zij halen vaak de helft van de stemmen van hun partij binnen." De terughoudendheid heeft volgens Steyvers te maken met een aantal vragen over de organisatie van zo’n verkiezing naast die van de gemeenteraad.

"Lokale politiek is al sterk gepersonaliseerd, de media focust al sterk op de figuur van de burgemeester", gaat Steyvers verder. "En bovendien wordt het een moeilijk spel als de burgemeester geconfronteerd wordt met een meerderheid waar hij niet toe behoort."