"Grote uitdagingen voor nieuwe Arabische leiders"

De euforie van de Arabische Lente is voorbij en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe uitdaging: hoe kunnen er in de betrokken Arabische landen democratieën worden gecreëerd die de mensenrechten respecteren? Dat stelt Human Rights Watch (HRW) in zijn jaarlijks rapport.
Het protest op het Tahrirplein in Caïro.

De vraag in hoeverre de nieuwe Arabische leiders bereid zijn de mensenrechten te respecteren, zal bepalen of de opstanden van de Arabische Lente uitmonden in werkelijke democratieën of simpelweg in nieuwe vormen van autoritarisme", zegt HRW.

De mensenrechtenorganisatie ziet in de strijd om de grondwet in Egypte, het meest invloedrijke land in de regio, een bewijs van de moeilijkheden om de mensenrechten te beschermen. "De Egyptische grondwet heeft positieve elementen, zoals een duidelijk verbod op martelingen en arbitraire opsluitingen."

"Aan de andere kant hebben vage bewoordingen over meningsuiting, religie en familie gevaarlijke implicaties voor vrouwenrechten en de uitvoering van sociale vrijheden die beschermd worden door het internationaal recht." Het lijkt er volgens HRW ook op dat in de grondwet de burgerlijke controle over het militaire apparaat opgegeven werd.

Libië

Van de Arabische landen die vorig jaar een nieuwe regering gekregen hebben, illustreert Libië volgens HRW het best de problemen van een zwakke staat, het resultaat van de beslissing van de vermoorde ex-leider Moe'ammar al-Khaddafi om de overheidsinstellingen onderontwikkeld te houden en zo mogelijke uitdagers te ontmoedigen.

"Er is een acuut gebrek aan respect voor de rechtsstaat: zo worden grote delen van het land beheerst door milities die onbestraft wreedheden plegen." Intussen worden duizenden mensen vastgehouden, hetzij door de overheid, hetzij door andere milities, zonder enig uitzicht op zelfs maar een beschuldiging, laat staan bewijs tegen hen.