"Nederzettingen schenden Palestijnse mensenrechten"

De nederzettingenpolitiek van Israël houdt een aanhoudende schending in van de mensenrechten van de Palestijnen. Dat zegt een VN-Mensenrechtencommissie. Die vindt dat de Israëlische kolonies het Palestijnse recht op zelfbeschikking negeren.

"In overeenstemming met artikel 49 van de conventie van Genève moet Israël alle koloniseringsactiviteiten onvoorwaardelijk stopzetten", verklaarde Christine Chanet, de Franse voorzitster van de commissie.

Volgens die commissie maakt Israël zich al jaren systematisch en dagelijks schuldig aan discriminatie van het Palestijnse volk. De commissie benadrukt ook dat de Palestijnen met geweld van hun land worden verdreven, wat door het Internationaal Strafhof in Den Haag berecht kan worden.

Israël heeft het rapport al afgedaan als contraproductief. Enkel directe onderhandelingen, zonder voorafgaande voorwaarden, kunnen alle bestaande problemen tussen Israël en de Palestijnen oplossen, inclusief het probleem van de nederzettingen, zegt Yigal Palmor, een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het nu gepubliceerde rapport zal de inspanningen om een haalbare oplossing voor het conflict te vinden alleen maar bemoeilijken.

Eergisteren had Israël nog geweigerd om zijn medewerking te verlenen aan een rapport van de VN-mensenrechtenraad, omdat die partijdig en niet objectief zou zijn.