Magnette wil reflecteren en regeren in 2013

2013 zal voor de Parti Socialiste een gelegenheid zijn om een grote collectieve reflexiecampagne te houden. Dat heeft partijvoorzitter Paul Magnette gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de Franstalige socialisten. Over het verkiezingsjaar 2014 sprak hij zich niet uit.

"We zullen moeten doorgaan met regeren op alle niveaus", hield Magnette zij partijleden voor. Anderzijds wil de nieuwe PS-voorzitter ook contact zoeken met de basis van zijn partij, met de vakbonden en de ziekenfondsen. 

Magnette verwees ook naar het sociaal drama bij ArcelorMittal in Luik, maar denkt ook aan de toekomst. "Wij moeten de woede over de herstructurering omvormen tot een kracht van verandering", zei hij. Volgens hem is treuren om een verouderde industrie een vergissing. Hoe het dan wel verder moet, liet hij wat in het midden door te verwijzen naar een Europees initiatief, dat volgens hem wenselijk is.

De "numéro un" van de PS had het ook over de staatshervorming. "De regionalisering is een feit,maar ook de solidariteit tussen Brussel en Wallonië is dat", vindt hij. Hij wees erop dat niet alle Vlaamse partijen voorstander van een zevende stap in de staatshervorming, een verwijzing naar CD&V.

"Sommigen vragen ons te stoppen met kritiek op de uitwassen van het nationalisme, te stoppen met kritiek op rechts", stelt Magnette vast. Hij liet duidelijk blijken dat hij niet aan "de vrijheid van meningsuiting" zou laten raken. In mensentaal betekent dat dat de PS niet zal nalaten de N-VA onder vuur te nemen als ze dat nodig vindt.