Regeringen slaan handen ineen tegen homofobie

Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) heeft een actieplan van alle regeringen van het land voorgesteld tegen geweld tegen holebi's. Dat plan schuift zes prioriteiten naar voren, zoals sensibilisering rond vijandig gedrag tegen holebi's en transseksuelen en vorming van onder meer politieagenten en zorgverstrekkers.

Het plan is een gevolg van de moord op een 32-jarige man in Luik, die vorig jaar werd doodgeslagen wegens zijn seksuele geaardheid. De verontwaardiging over de moord was zo groot dat de beleidsmakers beseften dat er iets moest gebeuren.

Dat plan schuift zes prioriteiten naar voren, zoals sensibilisering rond vijandig gedrag tegen holebi's en transseksuelen, onder meer door lessen op de school. Er komt ook een verbetering van de wetgeving zodat aanvallen tegen holebi's ook daadwerkelijk kunnen worden bestraft.

Politie en zorgleners zullen worden opgeleid om slachtoffers van geweld goed te kunnen opvangen en hen ook aan te sporen aangifte te doen van de agressie. Kandidaat-agenten zullen les krijgen over problemen die holebi's ondervinden. Verder moet de slachtoffershulp worden uitgebreid en moet er een efficiënt opvolgings- en vervolgingsbeleid komen.

Daarnaast moet er ook meer onderzoek komen naar geweld tegen holebi's. "Als we niet weten wat de motieven van de daders zijn, is het moeilijk om er een efficiënte strijd tegen te voeren", zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (SP.A).

"Prima eerste stap"

"Het plan is een prima eerste stap",reageert Fran Bambust van holebi- en transgenderkoepel çavaria. "Die eerste stap toont vooral dat de overheden het probleem ernstig nemen en een halt willen toeroepen aan homofoob en transfoob geweld."

"Bij dit plan, dat enkel richtlijnen oplegt aan de huidige regering, kan het niet blijven. De voorstellen moeten nu in daden worden omgezet, de beloftes ingevuld en de ideeën moeten vorm krijgen", vindt çavaria.