Vlaamse burgemeesters willen niet met pensioen op 65

De Vlaamse burgemeesters willen niet met pensioen gaan wanneer ze 65 worden. Bijna 6 op de 10 burgemeesters vinden dat er ook geen maximumleeftijd op het mandaat mag staan. En bijna 4 op de 10 vinden zelfs dat burgemeesters ouder dan 75 kunnen zijn. Dat blijkt uit een grote burgemeestersenquête van Radio 2.

De gemiddelde leeftijd van een burgemeester is 51 jaar. Misschien verklaart dat het feit dat 82 procent van de Vlaamse burgemeesters niet met pensioen wil gaan wanneer ze 65 worden. Ze zijn dan nog niet zo lang aan de slag als burgemeester. 59 procent vindt ook dat er geen maximumleeftijd mag staan op het mandaat. 

Wanneer gevraagd wordt om er een leeftijd op te plakken, zegt bijna 40 procent dat een burgemeester ouder dan 75 jaar mag zijn. Een kleine 15 procent houdt het op 75 jaar en een kleine 30 procent op maximaal 70 jaar.

"In de praktijk zijn er niet zo veel burgemeesters die doorgaan na hun 65e. Het blijft natuurlijk een verkozen mandaat en zolang mensen stemmen voor bepaalde figuren en zolang bepaalde figuren ook een prominente rol spelen binnen een partij, zie ik ook geen reden waarom een burgemeester op 65 zou moeten stoppen”, zegt professor Kristof Steyvers van de Universiteit Gent.

De burgemeesters voeren dus graag hun mandaat uit aangezien ze niet met pensioen willen gaan? Allicht wel, alleszins zijn meer dan 8 op de 10 burgemeesters tevreden over hun loon ondanks de hoge werkdruk.

Uit de enquête blijkt dat een burgemeester gemiddeld 54 uur per week werkt. Een voltijdse job is 38 uur, een burgemeester moet dus meer dan voltijds werken.

“Een werkweek van 54 uur is behoorlijk meer dan een tiental jaar geleden. Toen lag het gemiddelde op ongeveer 45 uur. De burgemeester is niet meer die typische figuur die aan dienstbetoon doet -dat zit er nog altijd wel in- maar ze zijn ook veel meer beleidsmaker en bestuurder van hun gemeente geworden. En daar gaat ook veel van hun tijd naartoe”, aldus Steyvers.

Hoeveel verdient een burgemeester dan? Dat hangt af van de grootte van een gemeente en is niet eenduidig te zeggen. Wie het exact wil weten voor zijn gemeente, kan dit artikel uit onze rubriek van de gemeenteraadsverkiezingen raadplegen.

“De tevredenheid van de burgemeesters over hun loon heeft veel te maken met de aanpassing die 10 jaar geleden is gebeurd", weet Steyvers.

"Het loon staat nu in verhouding tot die van een parlementslid, afhankelijk van de grootte van de gemeente. In een kleine gemeente is dat 25%, in een grote gemeente is dat tot 1,5 keer het loon van een Vlaamse parlementslid. In een middelgrote gemeente kan je er dus echt je beroep van maken als je dat wil.”