"Pint beloven op Facebook is geen inbreuk"

De Ninovieters moeten allicht niet opnieuw naar de stembus. Dat adviseert de auditeur van de Raad van State. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen had nochtans wel een inbreuk vastgesteld door het Facebook-bericht van Guy D'Haeseleer (Forza Ninove).

Forza Ninove-lijsttreker Guy D'Haeseleer schreef op 13 oktober, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, op zijn Facebook-pagina: "trakteert morgen al wie een foto neemt van zijn stembrief met de bolletjes op de juiste plaats".

Een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over die belofte werd ontvankelijk verklaard. Daardoor bestaat het risico dat de stembusslag in Ninove ongeldig verklaard wordt, waardoor er nieuwe verkiezingen moeten komen.

De Raad van State moet zich nog uitspreken over de zaak, maar meestal volgt die het advies van de auditeur. En volgens de auditeur kan de belofte van D'Haeseleer op een pint "niet beschouwd worden als de verspreiding van een geschenk in de zin van artikel 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet". Volgens de kieswet is er een sperperiode, waarin de kandidaten geen cadeaus mogen uitdelen. Die sperperiode loopt van drie maanden voor de verkiezingen tot op de dag van de verkiezingen.

Guy D'Haeseleer van Forza Ninove is tevreden. "Ik had niets anders verwacht", zegt hij aan het persagentschap Belga. Hij is er wel niet over te spreken dat zijn Facebook-bericht "misbruikt werd in een machtsspel". "De mensen stemmen niet voor een dergelijk bericht, maar voor ons programma: tegen de verfransing en de vervreemding, de komst van een moskee en de toenemende onveiligheid."

Forza Ninove werd in Ninove de grootste partij bij de verkiezingen, maar de partij is in de oppositie beland.

Meest gelezen