"Waarom is bestuursakkoord niet bekend?"

De Aalsterse oppositiepartij Groen is teleurgesteld dat de nieuwe bestuursploeg het bestuursakkoord niet volledig bekendmaakt. Burgemeester D'Haese zegt voorzichtigheid aan de dag te leggen.

In Aalst is een coalitie van N-VA, CD&V en SP.A aan de macht, geleid door burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Groen verwijst naar steden als Antwerpen en Gent waar de inhoud van het bestuursakkoord wel volledig bekendgemaakt wordt. Burgemeester D'Haese zegt dat de meerderheid niets te verbergen heeft, maar wil zich ook niet vergalopperen.

"Tegen het einde van het jaar komt er een financieel meerjarenplan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als je je engageert voor bepaalde projecten, je die ook kan nakomen. In Aalst staan heel wat projecten op stapel. De financiële haalbaarheid daarvan moet heel terdege onderzocht worden, daarvoor moet men toch politiek begrip hebben. In die omstandigheden is voorzichtigheid toch geboden."

Het financiële meerjarenplan, dat er wettelijk tegen het eind van het jaar moet zijn, zal ook worden besproken door de gemeenteraad. Tot dan zal Groen het moeten doen met een samenvatting.