"Werknemers moeten meer overuren kunnen doen"

De Groep van Tien, die de vakbonden en werkgevers verenigt in het sociaal overleg, heeft een akkoord bereikt rond voorstellen over arbeidstijd. Ze zijn het plan bij de regering gaan voorstellen. Maar eerst willen de sociale partners groen licht van de regering over de eerdere voorstellen.

De sociale partners hebben gisteravond een akkoord bereikt over een gemeenschappelijke tekst. Die gaat de versoepeling van de regelgeving rond deeltijds werk, overuren en glijdende uren. Zo vraagt de Groep van Tien dat werknemers meer overuren kunnen kloppen, maar dat ze ook meer overuren kunnen laten uitbetalen als ze dat wensen. Het gaat nog niet om een echt akkoord, maar om een voorstel aan de regering.

Eerst willen de vakbonden nog van de regering horen hoe het staat met de vorige bereikte deelakkoorden. De Groep van Tien bereikte eerder al eensgezindheid over hogere lonen, lastenverlagingen en welvaartsvastheid. "De regering moet die akkoorden respecteren", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans (kleine foto).