Bogaert wil absenteïsme cipiers aanpakken

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil harder optreden tegen de vele afwezigheden bij de cipiers. Bogaert bracht vandaag op uitnodiging van de cipiersvakbonden een werkbezoek aan de gevangenissen van Lantin, Vorst en Gent.

Bogaert wekte de woede van de cipiersvakbonden op door een interview in De Tijd enkele weken geleden. Daarin stelde hij zich vragen bij het feit dat cipiers 36 uur per week werken. Te weinig, vindt hij. Hij wil aanmoedigen dat cipiers op vrijwillige basis 38 of 40 uur zouden kunnen presteren.

Provocerend en overdreven, vonden de vakbonden. Bovendien toont Bogaert met zijn uitspraken een gebrek aan kennis van het terrein. "Werken in de gevangenis is zwaar en stresserend, en bovendien kan wie dat wil, nu al 38 uur werken. Daar is geen nieuw systeem voor nodig", luidde het.

De bonden nodigden de staatssecretaris daarop uit om met eigen ogen de werkomstandigheden van de cipiers in Lantin, Vorst en Gent te komen bekijken.

Akkoord over absenteïsme

Vanmorgen was het zover. Bogaert gaf aan dat hij "ernaar uitkeek om met een onbeschreven blad te gaan luisteren naar wat er allemaal leeft".

Na afloop van zijn bezoek aan de gevangenis van Lantin luidde dat het dat beide partijen elkaar op een punt toch al gevonden hadden. "Het absenteïsme bedraagt in sommige afdelingen 22 procent. Dat is volledig ontoelaatbaar, zelfs als je rekening houdt met de moeilijke werkomstandigheden waarin de mensen werken. De vakbond vindt dat eigenlijk ook. Ik onthoud vandaag dat we dat vandaag samen als een groot probleem erkennen", aldus Bogaert.

Over het voorstel van Bogaert om cipiers vrijwillig meer uren te laten werken, is er nog geen akkoord. Bogaert had eerder al verduidelijkt dat bij verhoging van het aantal werkuren het loon evenredig zou meestijgen.

De vakbonden blijven bij hun plan om op 7 februari het werk 24 uur neer te leggen. Er komt dan ook een nationale betoging van het overheidspersoneel.