Schauvliege klaar met nieuw klimaatbeleidsplan

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuw plan klaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Milieuorganisaties reageren echter ontgoocheld.

De conceptnota van Schauvliege, die vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, schetst de krijtlijnen van het derde klimaatbeleidsplan voor Vlaanderen, dat tot 2020 loopt.

Concreet bestaat het plan uit twee delen. Een eerste deel focust op het terugdringen van de broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw. Die moeten tegen 2020 15 procent lager zijn dan in 2005. De energie-intensieve bedrijven vallen hier niet onder, want zij doen mee met het Europees systeem voor emissiehandel.

De bestaande maatregelen voor broeikasreductie die hun effect al bewezen hebben, zullen in de toekomst worden voortgezet. Het gaat onder meer om steun voor energiezuinig bouwen en energierecuperatie bij afvalverbranding. Daarnaast komen er een reeks nieuwe maatregelen, zoals het optrekken van eisen rond het energiepeil voor nieuwbouw. Een derde groep van 33 andere maatregelen, gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds, is nog in voorbereiding.

Het tweede deel van het klimaatbeleidsplan moet Vlaanderen weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Concreet gaat het om 74 maatregelen rond onder meer bescherming tegen overstromingen en zorg voor waterkwaliteit.

Milieuorganisaties en Groen reageren ontgoocheld

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF zijn niet te spreken over het nieuwe klimaatbeleidsplan dat vandaag werd goedgekeurd. Het plan van Schauvliege zal volgens de milieuorganisaties niet volstaan om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent te verminderen.

De organisaties menen dat de Vlaamse regering te weinig doet om de uitstoot door het verkeer terug te dringen. Ze verwijzen daarmee naar het voornemen om de Brusselse Ring te verbreden. "Extra rijstroken en dus meer verkeer vallen simpelweg niet te rijmen met de klimaatuitdaging", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Wij verwachten van de Vlaamse regering dat het plan om de Brusselse Ring te verbreden wordt afgevoerd."

Ook oppositiepartij Groen vreest dat het klimaatbeleidsplan onvoldoende zal zijn om de doelstellingen voor het minderen van de broeikasuitstoot te halen. "Ik zie vooral veel vaagheid", zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (foto in tekst). Net zoals de milieuorganisaties vindt Groen dat onder meer de verhoging van de wegcapaciteit "in schril contrast staat met de vage voornemens in het plan".

Voka wil "focus op betaalbare maatregelen"

Ondernemersorganisatie Voka vreest dan weer dat de Vlaamse regering te weinig middelen zal hebben om de initiatieven uit het Vlaams klimaatbeleidsplan te financieren. De organisatie vraagt dan ook dat de Vlaamse ministers de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

"Aan ideeën is er geen gebrek, maar nu al is duidelijk dat er onvoldoende geld zal zijn om invulling te geven aan al de opgesomde initiatieven" klinkt het bij Jo Libeer van Voka. "De Vlaamse regering moet slimme keuzes maken, en prioriteit geven aan die maatregelen die op korte termijn en tegen een zo laag mogelijke kostprijs de meeste broeikasgasreducties opleveren."