Strategisch plan moet Limburgse economie stimuleren

In het Provinciehuis in Limburg heeft een groep experten het "Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat" voorgesteld aan de Vlaamse regering en aan de Taskforce. Het plan wil de economie en de werkgelegenheid in Limburg nieuw leven inblazen na de aangekondigde sluiting van Ford Genk.

Na de aankondiging van Ford dat het de vestiging in Genk zou sluiten, heeft de Vlaamse regering een groep experten aangesteld om een strategisch actieplan voor Limburg op te stellen. Daarnaast kwam er ook een taskforce om de acties voor Limburg te coördineren en uit te voeren.

De expertengroep heeft nu zijn plan voorgesteld aan de Vlaamse regering en aan de Taskforce. In het plan stellen de experten eerst een diagnose van de problemen in Limburg en daarna stellen ze een visie en een aantal doelstellingen voor om de Limburgse economie te versterken.

De experten stellen vast dat de Limburgse werkgelegenheid en welvaart onder druk staan: de sluiting van Ford Genk vergroot het reeds bestaande probleem met de werkgelegenheid. De werkgelegenheid daalt terwijl de bevolking blijft groeien en de productiviteit daalt.

Ook voldoen de beschikbare arbeidskrachten niet aan de noden van de markt: de werkloosheid in Limburg treft vooral laaggeschoolden, jongeren en 50-plussers. Bovendien kent Limburg een scholingsachterstand met 27 procent hoogopgeleiden tegenover 31 procent gemiddeld in Vlaanderen.

Een derde probleem is volgens de experten dat de Limburgse economie innovatiekracht en ondernemerschap mist. Zo maken te weinig bedrijven gebruik van de steun van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en daalt het aantal starters. Bovendien zijn de bedrijven niet voldoende exportgericht en komt een groot deel van de tewerkstelling voor rekening van sectoren die onder druk staan zoals de industrie.

Tenslotte blijft de Limburgse regio onvoldoende ontsloten langs de weg, het water en het spoor en zijn de bedrijventerreinen niet afgestemd op de vraag.  

"Limburgse zeshoek"

Het SALK-rapport doet concrete voorstellen om het economisch weefsel van Limburg te verstevigen en jobs te creëren. De leidraad daarbij is wat de "Limburgse zeshoek" genoemd wordt: duurzame jobs creëren, beter opleiden, doelgericht innoveren, ruimer exporteren, sterker ondernemen en gericht ontsluiten. Daarmee zouden in ongeveer vijf jaar 10.000 jobs gecreëerd kunnen worden.

Op korte termijn moeten de federale en de Vlaamse regering daarvoor over de brug komen in een aantal lopende dossiers, zoals een nieuwe gevangenis in Limburg, de vestiging van een IKEA in Hasselt, en moeten de werknemers van Ford en de toeleveranciers geheroriënteerd worden.

Vervolgens dienen er initiatieven genomen te worden op lange termijn, die voortbouwen op de huidige activiteiten in de regio. Activiteiten waarin Limburg over natuurlijke en sterke troeven beschikt, moeten versterkt, versneld en ontwikkeld worden.

De derde pijler omvat acties op lange termijn die zich richten op de randvoorwaarden van economische groei om zo meer duurzame jobs te creëren. De Limburgers moeten beter geschoold worden, bedrijven moeten innovatiever en meer exportgericht worden, er moet meer ondernemerschap aan de dag gelegd worden en de regio moet beter ontsloten worden.

Als laatste pijler stellen de experten de verankering van de strategie in het beleid en de instellingen voor. De SALK-strategie kan enkel succesvol geïmplementeerd worden als ze gekaderd wordt binnen het bredere Vlaamse beleid.