Vlotter verkeer in Antwerpen door supercomputer

De stad Antwerpen, De Lijn en de Vlaamse regering hebben een akkoord bereikt over de aankoop van een supercomputer om het verkeer in en rond Antwerpen vlotter te doen verlopen.

Het systeem dat nu het verkeer in en rond Antwerpen regelt, is al 30 jaar oud. Zo springen de verkeerslichten op rood of op groen op basis van de verwachte verkeersstroom. Maar bij onverwachte situaties of bij onverwacht veel verkeer, is er geen ruimte om in te grijpen.

Daar komt dus verandering in door de supercomputer, die "slimme" verkeerslichten aanstuurt. Over vier jaar wordt het systeem van kracht in de Scheldestad. Zo blijft het verkeerslicht langer op groen als er veel verkeer is. Studies hebben uitgewezen dat de filetijd op sommige kruispunten tot 64 procent kan verminderen door het systeem.

Niet alleen het autoverkeer zal gebaat zijn met de aankopen van de overheden. Ook in de seininstallaties voor de ondergrondse trams wordt geïnvesteerd. Dat systeem, dat de capaciteit op het spoor moet verhogen, moet er over drie jaar al zijn. Vandaag zijn de werkzaamheden gestart voor een nieuw spoorbeveiligingssysteem voor ondergrondse trams. De langste en drukst bezette trams zullen veiliger en vlotter door de tunnels moeten rijden.