"Verbod gaat voorbij aan het echte probleem"

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is niet opgezet met de beslissing van het gemeenschapsonderwijs om het dragen van levensbeschouwelijke symbolen op school te verbieden. De koepel protesteert tegen de eenzijdige wijziging van de schoolreglementen en zegt dat ze aan het werkelijke probleem voorbijgaat. Ook het katholiek en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zien geen heil in een algemene maatregel.

"De Vlaamse Scholierenkoepel is de spreekbuis van scholieren in Vlaanderen. De spreekbuis van scholieren met en zonder hoofddoek, kruisje, tulband", stelt VSK- voorzitter Lyle Muns in een persbericht.

De koepel protesteert tegen een wijziging van de schoolreglementen zonder inspraak. "Het verbod toont geen respect voor de situatie van een school én houdt geen rekening met de echte problematiek. Een verbod mag niet ingevoerd worden zonder overleg, zonder een gesprek met leerlingen en ouders afzonderlijk", luidt het.

Nog volgens de koepel moet de school net een plek zijn waar de jongere zichzelf kan zijn en de kans moet krijgen om op zoek te gaan naar zijn eigen identiteit. Bovendien, stelt de koepel, worden een aantal moslimmeisjes en sikhjongens door de beslissing beperkt in hun keuzevrijheid.

Geen verbod in katholiek en gemeentelijk onderwijs

Het katholiek onderwijs van zijn kant ziet "geen heil" in zo'n algemene maatregel. Nu beslist elke school afzonderlijk over zo'n eventueel verbod en dat moet ook zo blijven, luidt het.

"We vinden dat elk schoolbestuur autonoom moet beslissen, in samenspraak met de ouders", zegt woordvoerder Willy Bombeek van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VKSO). "De beslissing wordt genomen in functie van de eigen cultuur en de omstandigheden van de school."

Ook in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs komt er geen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen. Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs verwijst naar het pedagogisch project van elk schoolbestuur.