"Verbod op religieuze symbolen vele bruggen te ver"

Groen is tegen de beslissing van het gemeenschapsonderwijs om het dragen van levensbeschouwelijke symbolen op school te verbieden. De partij pleit voor een wettelijke regeling die levensbeschouwelijke symbolen toelaat, maar die ook een tijdelijk verbod mogelijk maakt mocht dat nodig zijn.

"Voor Groen is het toelaten van deze levensbeschouwelijke tekenen een uiting van intern pluralisme en verdraagzaamheid, basiswaarden die het gemeenschapsonderwijs zou moeten uitdragen", zegt Elisabeth Meuleman, de fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement

"De algemene regel moet zijn om dit toe te laten, enkel wanneer er reëel problemen opduiken, moeten er maatregelen worden genomen."

Groen heeft een voorstel ingediend in het Vlaams Parlement om te komen tot een wettelijke regeling dat het dragen van levensbeschouwelijke tekenen toelaat in het gemeenschapsonderwijs. "We zijn echter niet blind voor de problemen die zich in scholen als het Antwerpse Atheneum hebben voorgedaan", klinkt het. "In geval van sterke groepsdwang, kan een tijdelijk en zeer beperkt verbod gehanteerd worden."

Groen roept alle scholen, ook die van het vrije net op "om de discussie in volle openheid aan te gaan".