"Vennootschapsbelasting verlagen tot 24,75 procent"

Vicepremier Joëlle Milquet (CDH) wil de vennootschapsbelasting verlagen van 33 procent (momenteel 33,99 procent door een crisisbijdrage) naar 24,75 procent. Dat heeft ze dit weekend verklaard in La Libre en in L'Indiscret op RTBF.

De notionele interestaftrek stond deze week weer in het middelpunt van de actualiteit, nu blijkt dat staalproducent ArcelorMittal uitgebreid van het systeem heeft gebruikgemaakt. De interestaftrek komt erop neer dat een bedrijf dat ervoor kiest investeringen met eigen vermogen te financieren, een fictieve rente kan aftrekken van de winst. Daardoor betalen veel grote ondernemingen een minimale belasting op hun winst.

Milquet wil het systeem nog deze legislatuur herzien, onder meer omdat kmo's er nauwelijks van profiteren. Ze wil de intrestaftrek aanpassen en een algemene belastingverlaging doorvoeren waar alle bedrijven baat bij hebben. Een dergelijke daling van de belastingen zou volgens de vicepremier de economische relance ten goede komen.

Het standaardtarief is momenteel 33,99 procent, maar voor kleinere bedrijven zijn er lagere percentages. Ondernemingen met een winst lager dan 25.000 euro betalen het minimumtarief van 24,98 procent. Het percentage dat Milquet voorstelt zou daar dus net onder duiken.

Unizo reageert lauw

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, reageert lauw op het voorstel om het systeem van de notionele intrest te wijzigen en de vennootschapsbelasting te verlagen. De notionele aftrek is voor veel bedrijven een goede zaak, dus ligt het hervormen of afschaffen van het systeem niet voor de hand, zegt Unizo.