ACV voert stiptheidsacties bij douane

De afdeling Openbare Diensten FOD Financiën van het ACV heeft op verschillende plaatsen stiptheidsacties gevoerd bij de douane tegen de nieuwe regeling voor ploegenarbeid en onregelmatige prestaties die staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil invoeren.

De acties vonden onder meer plaats op de luchthaven van Zaventem. Daar voerde de douane extra controles uit bij zowel het passagiers- als het vrachtverkeer. Reizigers moesten dus rekenen op extra wachttijden. Langs de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge werden vanmorgen dan weer twee uur lang alle vrachtwagens gecontroleerd. Ook in de haven van Antwerpen vonden er acties plaats.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de economische operatoren in havens en luchthavens wordt aan douaniers regelmatig gevraagd om prestaties buiten de normale werkuren te presteren, aldus de christelijke vakbond.

Deze prestaties werden tot nu steeds correct betaald en zijn voor veel douaniers een aanvulling op hun loon. Ook voor weekendwerk bestaat er een vergoeding. Maar Bogaert veegt volgens het ACV met het KB over ploegenarbeid en onregelmatige prestaties dit alles zonder overleg van tafel.

In de toekomst zou het douanepersoneel in havens en luchthavens dag en nacht, zeven dagen op zeven werken voor een forfaitair bedrag in een shiftensysteem. Daardoor zal iemand die 1 dag per maand weekendwerk doet evenveel verdienen als iemand die 3 dagen per maand weekendwerk doet. Ook voor prestaties op feestdagen krijgt men geen euro extra.

"We ijveren voor een systeem waarbij de douaniers loon naar werk krijgen", aldus de vakbond, die pleit voor een ploegenpremie voor wie in ploeg werkt en het behouden van de huidige vergoedingen voor weekendwerk.