Belgische pensioenfondsen deden het niet slecht

De pensioenfondsen in ons land zouden terug op het niveau van voor de financiële crisis van 2007 en 2008 geklommen zijn. Samen hebben die fondsen nu voor meer dan 18 miljard euro aan activa.

Volgens de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) realiseerden die fondsen vorig jaar een gemiddeld rendement van 12,3%. Dat is het op een na beste resultaat in vijf jaar, al is dat natuurlijk een zwakke referentie. In 2011 was er nog een negatief rendement van -0,7%.

Volgens de BVPI zitten de fondsen pas nu op het niveau van voor de financiële crisis. Het hoge rendement van vorig jaar was te danken aan een meerwaarde bij zowat alle activa. Die kwam zowel uit aandelen als uit vastgoed, maar ook obligaties deden het beter dan in 2011.

Vorig jaar investeerden de pensioenfondsen overigens voor het eerst meer in bedrijfsobligaties dan in overheidsobligaties. Die laatste groep wordt door de eurocrisis niet langer meer beschouwd als absoluut veilig.

Toch waarschuwen de pensioenfondsen voor het toenemende risico van obligaties. De meerwaarden zouden kunnen wegsmelten als de inflatie verder zou toenemen. Daarom zouden de pensioenfondsen graag kunnen investeren in overheidsleningen die gekoppeld zijn aan de inflatie.

Pensioenfondsen vormen na het wettelijk pensioen de tweede pijler van het pensioenstelsel voor het pensioensparen. In totaal zijn nu in 34 bedrijfssectoren pensioenplannen opgericht. Die beheren samen voor meer dan 18 miljard euro aan activa.