Derde migranten komt uit Oost-Europa

Bijna een derde van de migranten die zich in 2010 in Vlaanderen vestigden, heeft de Oost-Europese nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering. Naar schatting vijftien procent van de recente immigranten komt naar ons land in het kader van een huwelijk.

Van de mensen die in 2010 voor het eerst in ons land werden ingeschreven woonden er op 1 januari 2011 bijna 42.000 in het Vlaams Gewest. Van hen heeft 31% een Oost-Europese nationaliteit. Een kwart van de recente inwijkelingen komt uit West-Europa. De Nederlanders nemen hier de belangrijkste plaats in. Nederland blijft overigens de belangrijkste nationaliteit onder nieuwe inwijkelingen. Twaalf procent van de recente immigranten komt uit Azië. Binnen de groep Oost-Europese inwijkelingen vormen Polen (4.627), Bulgarije (2.208) en Roemenië (1.999) de top drie.

Het merendeel van de recente immigranten is tussen 18 en 49 jaar oud. Ongeveer een vijfde arriveert als kind, minder dan één op de tien komt na de leeftijd van vijftig jaar. Turken immigreren vaker al jongvolwassene. Velen komen in het kader van een huwelijk en zowel Turkse mannen als vrouwen huwen op jonge leeftijd. Ook Italianen en Spanjaarden arriveren vaak op jongvolwassen leeftijd. Bij hen is er nauwelijks sprake van huwelijksmigratie. Mogelijk gaat het om studenten die in grote getale in België komen studeren.

Marokkanen immigreren vaker dan andere groepen na hun vijftigste. Sommige Turkse maar vooral Marokkaanse eerstegeneratiemigranten laten hun bejaarde ouders naar ons land overkomen in het kader van gezinshereniging. Globaal zijn er iets meer vrouwelijke dan mannelijke migranten. Ruim de helft van de recente immigranten woont in de centrumsteden, bijna een kwart ervan in Antwerpen.