Gerestaureerd Iers College ingehuldigd in Leuven

In Leuven zijn de gerestaureerde gebouwen van het Iers College op het Pater Damiaanplein plechtig ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Ierse eerste minister Enda Kenny, Vlaams minister-president Kris Peeters en Jennifer McCann en Jonathan Bell, twee ministers van de Northern Ireland Executive.

De restauratie van het hele gebouwencomplex, dat in 1607 gebouwd werd als het college van de Ierse franciscanen in Leuven, was dringend nodig. Het gebouw werd hierbij tevens uitgerust met moderne infrastructuur voor de organisatie van evenementen. De totale kostprijs van de werken, die meer dan 10 jaar aansleepten, bedraagt 16 miljoen euro. Zowel de regeringen van Ierland en Noord-Ierland als private donoren betaalden mee.

Het Iers college huisvest het 'Leuven Institute for Ireland in Europe' dat vormings- en culturele activiteiten organiseert. Daarnaast biedt het ook onderdak aan het Leuvense Centrum voor Ierse Studies waar onderzoekers van Ierse universiteiten en van de Associatie KU Leuven gezamenlijk studies verrichten in allerlei domeinen. Bij de start van dit Centrum in maart 2010 was de Ierse Nobelprijswinnaar en poëet Seamus Heaney aanwezig.