Kernreactoren liggen nog stil tot einde maart

De reactoren Doel 3 en Tihange 2 zullen nog tot einde maart worden geïnspecteerd. Pas daarna zal worden beslist of ze opnieuw veilig kunnen worden opgestart.

Vandaag heeft eigenaar Electrabel (GDF Suez) een actieplan voorgelegd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daaruit blijkt dat de nieuwe controles die het FANC had gevraagd, niet voor einde maart afgerond zullen worden.

Pas daarna zal de regering kunnen beslissen of de reactoren opnieuw opgestart kunnen worden. Doel 3 en Tihange 2 werden vorige zomer stilgelegd nadat scheurtjes ontdekt waren in de reactorvaten. Het FANC is in principe niet tegen een opstarten, maar had Electrabel wel extra controles gevraagd.

Door de problemen met de twee reactoren is de discussie over het al dan niet vervroegd uitstappen uit kernenergie in ons land opnieuw in volle hevigheid opgestart. Critici stellen dat de scheurtjes niet toelaten om de twee reactoren veilig te kunnen laten werken en vragen hun definitieve sluiting.

Het is de federale regering die op advies van het FANC daarover zal beslissen.