Regeling klooster Opgrimbie in de maak

Er is een regularisatie in de maak voor het omstreden kartuizerklooster in de Limburgse gemeente Opgrimbie. De Vlaamse overheid heeft in samenspraak met het bisdom Hasselt een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voorgesteld, waarbij het klooster mag blijven staan en de rest van het domein natuurgebied wordt.

Opgrimbie werd landelijk bekend nadat was gebleken dat koning Boudewijn in zijn testament een deel van het Koninklijk Domein in de gemeente had geschonken aan een congregatie van slotzusters, met de bedoeling om er een klooster te bouwen.

Het toekennen van een bouwvergunning voor het project in 1994 lokte heel wat protest uit. De vergunning werd via een uitzonderlijke procedure verleend aan het bisdom Hasselt dat als bouwheer fungeerde. Maar na een klacht van twee inwoners vernietigde de Raad van State de bouwvergunning in 1999.

Er werd een nieuwe vergunning aangevraagd voor het al gedeeltelijk gebouwde klooster. Die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar in 2009 opnieuw vernietigd door de Raad van State.

Om een einde aan de onwettige toestand te maken, heeft de Vlaamse overheid nu in samenspraak met het bisdom een aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorgesteld. Dat laat de naam Koninklijk Domein vallen en kleurt het grootste deel van het domein in als natuurgebied. Daarop worden twee uitzonderingen gemaakt: de koninklijke villa op het domein en het klooster, dat wel niet verder zou mogen worden uitgebouwd.

Voorafgaand aan het aanpassen van het RUP moet een Milieueffectenrapport worden opgemaakt. De plannen daarvoor kunnen door de bevolking worden ingekeken vanaf 11 februari tot 10 maart.