"Verbreding ring vergroot én verschuift files"

Een verbreding van de Brusselse ring, het scenario dat de Vlaamse regering aanhangt, zou de toegangswegen naar de ring doen dichtslibben en is bovendien een verlieslatende investering. Dat zegt Groen op basis van een onderzoek dat de partij bestelde bij een Leuvens studiebureau.

Een oplossing voor het mobiliteitsprobleem op de ring rond Brussel (R0) ligt al jarenlang ter discussie bij de verschillende overheden. Binnenkort moet de Vlaamse regering bepalen wat de beste oplossing is om het verkeer te optimaliseren. Het gaat vooral om het traject tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden, waar de aansluitingen met de E40 zijn, respectievelijk naar Leuven/Luik en Gent/Oostende. Op tafel liggen vijf scenario's:

  • een verbreding van de ring met extra rijstroken, waarbij het "doorgaande" verkeer voor de snelwegen gescheiden wordt van het "lokale" verkeer voor Brussel
  • een "dubbeldeksring"
  • een tunnel onder de luchthaven van Zaventem
  • een tunnel onder Brussel die de E40 doet doorlopen van Groot-Bijgaarden tot in Zaventem
  • alternatieve oplossingen zoals rekeningrijden, openbaar vervoer en fietsverbindingen

De Vlaamse regering wil de kosten en baten van alle voorstellen tegen elkaar afwegen, maar geeft wel duidelijk de voorkeur aan een verbreding van de ring. Tot ongenoegen van het Brussels Gewest en van verschillende milieuorganisaties. Ook Groen, in Vlaanderen in de oppositie, ziet een verbreding van de ring helemaal niet zitten. De partij bestelde in afwachting van het antwoord van de Vlaamse regering een studie naar de gevolgen van een verbreding bij het Leuvense bedrijf Transport & Mobility (TML). Dat voerde eerder al een gelijkaardige opdracht uit voor de Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

"Kosten wegen niet op tegen baten"

Volgens Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum toont de studie aan dat een verbreding het mobiliteitsprobleem "alleen maar vergroot en verschuift. De ring zelf wordt verbreed, maar de op -en afritten en de toekomende snelwegen (E40, E19, E411, A12) niet. De nieuwe rijstroken zullen extra auto's aanzuigen waardoor het fileprobleem zich zal verplaatsen van de ring naar de op -en afritten en de toekomende snelwegen. Het verkeer zal misschien wat vlotter verlopen op de ring, maar je zal veel moeilijker op de ring geraken", aldus Sanctorum.

Daarnaast brengt de studie van TML volgens Groen naar voren dat de kosten van een verbreding niet opwegen tegen de baten. "Voor elke euro die de Vlaamse regering in het bouwen van de infrastructuur investeert, krijgt ze de komende 25 jaar slechts 67 cent terug. Een verlieslatende investering is een slechte investering", zegt Sanctorum.

Groen wijst er ook nog op dat de verbreding van de ring naast meer files ook meer voertuigen en dus meer uitstoot met zich zal meebrengen. "Noch Brussel noch Vlaanderen slagen er vandaag in om de luchtkwaliteitsnormen na te leven. Door te kiezen voor extra auto-infrastructuur zal de toestand alleen maar verergeren en voelbare effecten hebben op de gezondheid van Vlamingen en Brusselaars. We kunnen ons op dat vlak geen verdere achteruitgang meer permitteren," zegt Brussel Groen-parlementslid Annemie Maes.